CqQRcNeHAv

&#1256ткeн aптaдa Tengrinews.kz пoртaлындa к&#1257птeн бeрі к&#1257гілдір экрaннaн к&#1257рінбeй кeткeн &#1241ншілeр жaйлы мaтeриaл жaриялaн&#1171aн бoлaтын. Сaxнa&#1171a шы&#1179пaй кeткeн &#1241ншілeрді&#1187 &#1179aрaсы aз eмeс. Нaзaрлaры&#1187ыз&#1171a к&#1257птeн бeрі к&#1257рінбeй кeткeн &#1241ншілeр жaйлы мaтeриaлды&#1187 eкінші б&#1257лімін &#1201сынамыз. 

Бауыржан Исаев

Жалпы продюсерсіз ж&#1201мыс жасайтын &#1241ншіні к&#1257рінбей кетті деуге келмес. Себебі со&#1187&#1171ы уа&#1179ыттары &#1241нші телеба&#1171дарламалар&#1171а &#1179атысып, т&#1199рлі концерттерде &#1257нер к&#1257рсетіп ж&#1199р. “А&#1179 Жайы&#1179” газетіне берген с&#1201хбатында &#1241нші &#1257зіне к&#1257рінбей кеткені жайлы с&#1201ра&#1179ты&#1187 жиі &#1179ойылатынын айт&#1179ан. О&#1171ан &#1241нші былай деп жауап берген:

“…Негізі уа&#1179ытымны&#1187 к&#1257бі д&#1241ріс алу, т&#1241жірибе жинаумен &#1257тті. Шымкент &#1179аласында музыка колледжінде о&#1179ыдым, Алматы &#1179аласында &#1178&#1201рман&#1171азы атында&#1171ы консерваторияда, одан кейін аспирантурада о&#1179ыдым. Оны&#1187 б&#1241рі 10-12 жыл&#1171а созылды. Бармын, сахнадамын. Ты&#1187дармандарды, к&#1257рермендерді &#1241лі де жа&#1179сы &#1241ндермен &#1179уантамын деп ойлаймын”, – деген екен &#1241нші. 

Бауыржан Исаев © instagram.com/bauyrzhan_issayev_official

Бір &#1179ызы&#1171ы, 2018 жылы 20-21 а&#1179панда Атырауда&#1171ы Махамбет &#1256теміс&#1201лы атында&#1171ы академиялы&#1179 драма театрында &#1257ткен &#1241ншіні&#1187 концертіне бірінші к&#1199ні залда тек то&#1171ыз к&#1257рермен бол&#1171ан. С&#1257йтсек, б&#1201л &#1241ншіні&#1187 келетіні ж&#1257нінде халы&#1179&#1179а алдын ала хабарланба&#1171анды&#1179тан бол&#1171ан жа&#1171дай екен.

Видео: “А&#1179 Жайы&#1179” газеті

Ма&#1179сат пен Ма&#1179сат тобы

&#1178ос бірдей жігітті&#1187 атымен атал&#1171ан топ бір кездері халы&#1179 ы&#1179ыласына ерекше б&#1257ленген еді. Кейіннен Ма&#1179сатты&#1187 біреуі &#1171ана &#1179ал&#1171анымен топты&#1187 аты &#1257згермеген. Б&#1199гінде Ма&#1179сат Мырза мен Ма&#1179сат Ынты&#1179бай жеке &#1241нші болып та &#1257нер к&#1257рсетіп ж&#1199р. 

Айта кетейік, Ма&#1179сат Мырза жары Меруерт &#1240лімбек “Ма&#1179сат пен Меруерт” болып &#1241н жазып, бейнеклип т&#1199сіріп ж&#1199р. 

Ма&#1179сат пен Ма&#1179сат. Ал&#1171аш&#1179ы &#1179&#1201рам

Тахмина &#1240шімбекова

К&#1257птен бері к&#1257рінбей кеткен &#1241нші осыдан екі жыл б&#1201рын “Же&#1187ешем” атты &#1241ніне бейнеклип т&#1199сіріп, халы&#1179 алдына шы&#1179&#1179ан. Сонымен &#1179атар, жа&#1179ында &#1241нші “Жаным” атты &#1241ніне бейнеклип т&#1199сірген. Б&#1201дан б&#1257лек Тахмина той бизнесті де д&#1257&#1187гелетіп ж&#1199рген к&#1257рінеді. Себебі &#1241нші репертурында&#1171ы &#1241ндерімен &#1179ыздарды &#1201затып ж&#1199р екен. 

Тахмина &#1240шімбекова © instagram.com/tahmina_ashimbekova

Сырым Исабаев

&#1178айрат Н&#1201ртаспен дуэт &#1179&#1201рып, актерлік &#1179абілетімен де танылып &#1199лгерген &#1241нші Сырым Исабаев б&#1199гінде м&#1199лде к&#1257рінбей кеткен &#1241нші. “Сырым Исабаев &#1179айда ж&#1199р?” деген с&#1201ра&#1179 &#1241ншіні&#1187 жанк&#1199йерлерін &#1241лі к&#1199нге дейін мазалайтыны аны&#1179. Белгілісі – &#1241ншіні&#1187 со&#1187&#1171ы &#1241ндеріні&#1187 бірі 2016 жылы шы&#1179&#1179ан “Б&#1199гін ж&#1201ма” атты шы&#1171армасы. 

&#1240ншіні&#1187 Instagram желісінде пара&#1179шасы бар. Біра&#1179 &#1241нші &#1241леуметтік желіде белсенді емес екен. 

Сырым Исабаев

Ермек Балжігіт

Бес жасында &#1199лкен сахна&#1171а шы&#1171ып, жеті жасында жеке концертін берген “&#1178аза&#1179ты&#1187 кішкентай Майкл Джексоны” атан&#1171ан Ермек Балжігіт б&#1199гінде сахна т&#1257рінен сирек к&#1257рінеді. Ермек Алматы арнасына берген с&#1201хбатында неліктен сахнадан к&#1257рінбей кеткенін т&#1199сіндірген. 

“&#1178азіргі та&#1187да менде &#1257тпелі кезе&#1187болып жатыр. Б&#1201л кезде дауыс &#1257згереді. Жалпы б&#1201л кезе&#1187де дауысты жа&#1179сы к&#1199ту керек. К&#1257п &#1179инамау керек. &#1178азір мен тек фальцетпен, дауысты &#1179инамай &#1241н айтып ж&#1199рмін. Алда&#1171ы та&#1187да даусым жа&#1179сы &#1179алыптасады деп ойлаймын. Сол кезде жа&#1179сы бейнебаяндар ж&#1241не 3-4 &#1241н жазамын”, – деген еді жас &#1241нші. 

Ермек Балжігіт

Алмас Кішкенбаев

2004 жылы ал&#1171аш &#1257ткен Superstar.kz жобасыны&#1187 же&#1187імпазы, &#1241нші Алмас Кішкенбаев та со&#1187&#1171ы кездері сахнадан к&#1257рінуді сиреткен. Алайда біраз шы&#1171армашылы&#1179 &#1199зілістен кейін &#1241нші &#1241н &#1241леміне орал&#1171ан. Б&#1199гінде &#1241нші екі &#1179ызды&#1187 &#1241кесі. 

Алмас Г&#1241кку арнасыны&#1187 “Шыны керек” ба&#1171дарламасында берген с&#1201хбатында жеке &#1257міріндегі &#1257згерістерге байланысты біраз к&#1257&#1187іл к&#1199йі болмай ж&#1199ргенін айт&#1179ан. 

“Ішімдікке салынып кеттім деп айта алмаймын. Біра&#1179 с&#1241л жа&#1179ындау бол&#1171аным рас. Я&#1171ни мендегі арты&#1179 салма&#1179 соны&#1187 кесірінен. Со&#1187&#1171ы кезде &#1257мірімде болып жат&#1179ан &#1257згерістерге байланысты б&#1201л &#1199ш есеге артып кетті. Бастысы, ол жаман н&#1241рседен &#1179азір алыспын, &#1257мірімде м&#1199лдем жо&#1179. Еш&#1179ашан жа&#1179ындамаймын. Арнайы емделетін жерге баруыма тура келді”, – деген еді &#1241нші. 

Алмас Кішкенбаев © instagram.com/a.kishkenbaev

Ернар Ж&#1201матаев – “Денар” тобы

Денар тобын еске ал&#1171анда топ м&#1199шесі бол&#1171ан &#1241нші &#1241рі актер Ернар Ж&#1201матаев еске т&#1199сетіні аны&#1179. &#1240нші “Та&#1187шолпан” ба&#1171дарламасына берген с&#1201хбатында неліктен топтан кеткенін т&#1199сіндірген. 

“Негізгі маманды&#1171ым актер бол&#1171анды&#1179тан, театр саласына кеттім”, – деген екен &#1241нші. 

Айта кетейік, Ернар Ж&#1201матаев – б&#1199гінде Н&#1201р-С&#1201лтанда&#1171ы жастар театрыны&#1187 директоры. 

Ернар Ж&#1201матаев

“&#1178ара тізімге еніппіз”. Сахнадан к&#1257рінбей кеткен танымал &#1241ншілер &#1179айда ж&#1199р?

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.